ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/11

7:30 – 9:30 Λειτουργία γραμματείας διοργάνωσης για παραλαβή πακέτου συμμετοχής στο χώρο εκκίνησης

9:30 Τεχνική ενημέρωση συμμετεχόντων

10:00 Εκκίνηση αγώνων

14:00 Απονομή βραβείων στους νικητές στο χώρο εκκίνησης και τερματισμού των αγώνων (Καφέ Μύλος – Σαγκρί)